You are here:

Home Introductie Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoe wordt in de traditionele Chinese geneeskunde een diagnose gesteld?

De diagnose in TCG is gebaseerd op vier methoden: observatie (o.a van de tong), auscultatie en olfactie, palpatie (o.a. het voelen van de pols), en het stellen van vragen. Om een voorbeeld te geven: inspectie van de tong is een belangrijke diagnostische methode.Volgens de theorie van de TCG zijn de meridianen en interne organen allen direct of indirect verbonden met de tong. Dat wil zeggen dat de essentie van de organen de tong voedt, en dat ook pathologische veranderingen zich kunnen manifesteren op de tong. Als leidraad bij de differentiatie van ziektebeelden ligt de betekenis van tongdiagnose als volgt: men kan een beoordeling maken of bij de patiënt de vitale Qi voldoende of onvoldoende is, wat de locatie is van de ziekte, wat de aard is van de pathogene factoren, en men kan een schatting maken van de prognose van de ziekte, etc. Zo ook is de polsconditie een weerslag van de conditie van de organen, waardoor het voelen van de pols tot steun kan zijn in de beoordeling van locatie, aard en prognose van de ziekte.

Wat is het principe van een acupunctuurbehandeling?

Waarom kan een ziekte genezen worden door bepaalde punten op het lichaam te stimuleren met acupunctuur of moxa-therapie? Dit is mogelijk omdat het menselijk lichaam een organische eenheid vormt, waarbij meridianen en collateralen een verbinding vormen tussen de interne organen onderling, en tussen deze organen en de oppervlakte-weefsels. Zodoende zal ook een ziekte in een orgaan het hele lichaam beînvloeden door de meridianen en punten, en zich manifesteren op het lichaamsoppervlak. En omgekeerd zal ook een ziekte op het lichaamsoppervlak via de meridianen en punten het hele lichaam beïnvloeden. Volgens dit principe zal door stimulatie van de punten op het lichaamsoppervlak, informatie van buitenaf via de meridianen worden doorgegeven aan de organen, met als resultaat dat de 'Qi' (energie) in de meridianen wordt opgewekt, de levensenergie wordt versterkt, de pathogene factoren worden geëlimineerd, de organen, weefsels, Qi en Bloed, Yin en Yang worden gereguleerd en in harmonie gebracht, zodat de organen weer normaal kunnen functioneren en de ziekte aldus genezen wordt. Dit is de reden dat een ziekte kan genezen door middel van acupunctuurtherapie.

Modern wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat acupunctuur in staat is om de functies van verschillende systemen van het menselijk lichaam te reguleren, zoals van de spijsvertering, de bloedcirculatie, de ademhaling, de urinewegen en met name het zenuwstelsel en de hormoonhuishouding. Aldus wordt een pathologische toestand (waarbij het lichaam uit balans is) omgezet in een normale fysiologische toestand. Daarnaast kan acupunctuur een zekere invloed uitoefenen op de weerstand en het immuunsysteem van het lichaam. Hierdoor kan acupunctuur ook gebruikt worden ter preventie van ziekten. Studies over analgesie door acupunctuur bevestigen dat acupunctuur de productie van grote hoeveelheden analgetica in het lichaam in gang kan zetten. Dit alles maakt duidelijk dat acupunctuur een ziekte kan genezen, voornamelijk door de functies van het menselijk lichaam te reguleren.

Wat zijn de voorzorgsmaatregelen die men voor een acupunctuur behandeling neemt?

Alvorens u een acupunctuurbehandeling ondergaat zou men in de eerste plaats een algemeen idee moeten hebben over de vraag of de ziekte die men heeft een indicatie is voor acupunctuurbehandeling. Lees hiervoor de lijst van indicaties.

Men moet proberen oververmoeidheid, overeten of juist honger voorr de behandeling te vermijden. Tegelijkertijd moet men proberen om angsten over deze therapeutische techniek te laten varen.

Tijdens de behandeling is het raadzaam dat de patiënt zo accuraat mogelijk aan de arts vertelt welke sensaties hij of zij ervaart, zoals een zeurende pijn, verdoofd gevoel, tinteling, zwaar gevoel of pijn; en ook of er sprake is van een naaldsensatie zoals een uitstralend gevoel. Zodoende kan de arts zijn manipulaties aanpassen.

Wanneer een naald in een bepaald punt is geprikt, moet de patiënt in zijn of haar houding blijven liggen, tenzij er een ongeluk optreedt, zoals buigen, steken of breken van de naald. In de tijd dat de patiënt de naalden in het lichaam heeft, moet deze het de arts laten weten als er oncomfortabele gevoelens optreden, zoals pijn, duizeligheid of misselijkheid. Wanneer de naalden zijn verwijderd kan de patiënt, na een paar minuten rust, naar huis gaan.

Wat wordt bedoeld met de Yin-Yang theorie?

De theorie van Yin en Yang, gebaseerd op een filosofie uit het klassieke China, is een van de meest fundamentele theoriën van de traditionele Chinese geneeskunde. Volgens deze theorie is de tegenstelling van Yin en Yang een fundamentele natuurwet. Alles komt voort, wordt ontwikkeld, gemotiveerd en veranderd door de kracht van Yin Qi en Yang Qi. In het universum bestaan verschillende relaties tussen Yin en Yang, zoals tegenstelling, ondersteuning, aanval, onderlinge afhankelijkheid en transformatie. Tot de categorie Yang behoren in het algemeen die verschijnselen die dynamisch, extern, opwaarts, stralend en actief zijn of betrekking hebben op functionele aktiviteit. Daarentegen behoren verschijnselen die statisch, intern, neerwaarts, donker of passief zijn of die betrekking hebben op materiële stoffen tot de categorie Yin. In de traditionele Chinese geneeskunde worden deze concepten gebruikt om problemen samen te vatten en te verklaren op het vlak van anatomie, fysiologie, pathologie, diagnose, preventie, behandeling, etc.

Wat houdt de theorie van de vijf elementen in?

Dit is een van de belangrijkste theoriën van de traditionele Chinese geneeskunde. De Vijf Elementen houden verband met vijf fundamentele stoffen in de natuur, namelijk; water, vuur, metaal, hout en aarde, welke gebruikt worden om eigenschappen en categoriën van stoffen in het universum en hun onderlinge relaties te verklaren. Volgens deze theorie is het hele universum opgebouwd uit deze vijf fundamentele elementen en enkel door hun onderlinge interactie kan beweging en verandering van stoffen optreden. In de traditionele Chinese geneeskunde wordt deze theorie gebruikt om pathofysiologische condities van het menselijk lichaam te bepalen, en om richting te geven aan de klinische diagnose en behandeling van ziekten. Bijvoorbeeld: de Lever, Galblaas, Ogen, Pezen en woede behoren alle tot het element Hout. Daarom zijn niet alleen de fysiologie en pathologie van de Lever, Galblaas, Ogen, pezen en woede verbonden met de beweging van Hout, maar ook vormen deze vijf zaken een eenheid. Emotionele woede duidt op problemen van de Lever; pathogene veranderingen van de pezen houden verband met deLever en Galblaas, en de pathofysiologische condities van de ogen worden ook met Lever en Galblaas in verband gebracht.

Yin Yang

Yin Yang TCM Acupunctuur Utrecht - Leiden

Klik hier om te leren hoe Yin Yang wordt toegepast in onze behandelingen.

Meer

De Vijf Elementen

vijf_elementen_380x253

Lees meer over wat de vijf elementen te maken hebben met onze behandelingen.

Meer

Chinese Geneeskunst

Chinese Geneeskunst TCM Acupunctuur Utrecht - Leiden

Lees meer over Chinese Geneeskunst

Meer