Klachtbehandeling

Tong Ji Chinese Medical Center werkt aan de beste oplossing voor uw klachten. Uiteraard proberen wij de beste kwaliteit ten alle tijden te leveren, maar mocht het een keer niet goed voor u gegaan zijn en komt u er niet met ons uit? Dan kunnen wij u verwijzen naar het Geschilleninstantie KAB: https://www.kab-koepel.nl/

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken, die eventueel verlengd kan worden met 4 weken.
Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen.

KLACHTENFUNCTIONARIS LVNT / ZHONG

Ik doe er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en een klacht heeft. Dit verneem ik uiteraard graag van u, bij voorkeur in een persoonlijk gesprek. Dit biedt mij de mogelijkheid om samen te zoeken naar een oplossing. Indien het probleem niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris van de LVNT of Zhong. Deze klachtenfunctionarisen zijn onafhankelijk. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de LVNT of Zhong.

GESCHILLENINSTANTIE

De Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB) is een onafhankelijke commissie die uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandelt, onder voorzitterschap van een jurist, conform het Reglement Geschilleninstantie KAB. Voordat uw klacht in behandeling wordt genomen betaalt u eenmalig € 50 aan de Geschilleninstantie. Als u in het gelijk wordt gesteld kan de zorgaanbieder veroordeeld worden tot betaling van klachtengeld aan u als klager. U kunt als klager worden veroordeeld tot het betalen van een bijdrage van maximaal € 500. Werkt uw therapeut in loondienst dan worden klachten behandeld door de geschilleninstantie van zijn/haar werkgever.

Tong Ji Chinese Medical Center werkt aan de beste oplossing voor uw klachten. Uiteraard proberen wij de beste kwaliteit ten alle tijden te leveren, maar mocht het een keer niet goed voor u gegaan zijn en komt u er niet met ons uit? Dan kunnen wij u verwijzen naar het Geschilleninstantie KAB: https://www.kab-koepel.nl

 

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken, die eventueel verlengd kan worden met 4 weken.
Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen.