Privacyverklaring

Inleiding
Tong Ji Chinese Medical Center verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

 

Privacyverklaring
Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
Tong Ji Chinese Medical Center verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

 

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

 

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

 

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website Tong Ji Chinese Medical Center en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

 

Verwerking Persoonsgegevens
Tong Ji Chinese Medical Center behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Tong Ji Chinese Medical Center verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Tong Ji Chinese Medical Center dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in website of Tong Ji Chinese Medical Center hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar info@tcm-acupunctuur.nl of Tong Ji Chinese Medical Center, Haarlemmerstraat 269, 2312 DT Leiden. Tong Ji Chinese Medical Center verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

 

Cookies
De website Aan tcm-acupunctuur.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Tong Ji Chinese Medical Center beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Tong Ji Chinese Medical Center na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Tong Ji Chinese Medical Center gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Tong Ji Chinese Medical Center website en hun functionaliteit.
Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

 

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

 

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt Tong Ji Chinese Medical Center inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Tong Ji Chinese Medical Center de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Tong Ji Chinese Medical Center kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

 

Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

 

Beveiliging
Tong Ji Chinese Medical Center heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

 

Links
Op de websites van Tong Ji Chinese Medical Center zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Tong Ji Chinese Medical Center kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

 

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Tong Ji Chinese Medical Center, dan kunt u deze richten aan Tong Ji Chinese Medical Center, Haarlemmerstraat 269, 2312 DT Leiden, tel: (071) 5234949 of per e-mail: info@tcm-acupunctuur.nl

 

Inzage en correctie van gegevens
Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.

 

Wijziging van Privacy Verklaring
Tong Ji Chinese Medical Center behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Verklaring. Tong Ji Chinese Medical Center adviseert u regelmatig dit Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.